Informujemy, iż firma Globart Print Sp. J. otrzymała dofinansowanie ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 229 678,44 PLN
Kwota dofinansowania: 229 678,44 PLN

Cel projektu – utrzymanie prowadzonej działalności; niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

EnglishGermanPoland